Από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκε ότι το διαδίκτυο μπορεί να γίνει πεδίο επιχειρηματικών ευκαιριών, άρχισαν οι πρώτες τολμηρές επενδύσεις. Από τότε έχουν περάσει 20 χρόνια και σχεδόν 15 από το dot-com crash. Στην αντίληψη, όμως, του μέσου Έλληνα επιχειρηματία το e-commerce παραμένει σταθερά ένας επενδυτικός παράδεισος και η λύση για την επιχείρηση του, που αντιμετωπίζει θέματα επιβίωσης.

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι διαφορετική. Κάθε ενέργεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, πρέπει να βασίζεται σε ένα πλάνο. Είναι απαραίτητη, δηλαδή, μία στρατηγική, που θα οδηγήσει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Η προσέγγιση του e-commerce πρέπει κι αυτή να γίνεται από στρατηγική σκοπιά και να συνάδει με το business plan. Στην περίπτωση αυτή το e-commerce μπορεί να αποφέρει 3 κύρια στρατηγικά οφέλη.

Αποδοτικότερα κόστη

Το πιο διαδεδομένο όφελος που προσφέρει είναι η μείωση του κόστους. Με τις online πωλήσεις μειώνονται τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και το κόστος των εταιρειών που μεσολαβούν για τη διανομή των προϊόντων στον τελικό πελάτη. Το όφελος αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για να μειωθεί η τιμή των προϊόντων, είτε για να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους, είτε για να προστεθεί αξία στο προϊόν με τη βελτίωση του.

Πληροφορίες για τους πελάτες

Όσο μεγαλώνει το δίκτυο διανομής και ο αριθμός των ενδιάμεσων, τίθεται το ερώτημα σε ποιον “ανήκει” ο τελικός πελάτης. Μετά από λίγη σκέψη καταλήγουμε ότι ο πελάτης ανήκει στην εταιρεία που έχει τα στοιχεία του και γνωρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, στην εταιρεία δηλαδή που έρχεται σε άμεση επαφή μαζί του. Με τις online πωλήσεις ο πελάτης “ανήκει” στην επιχείρηση που διακινεί ηλεκτρονικά τα προϊόντα και αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τρομερή ισχύ.

Με αυτή την οπτική το e-commerce είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για την στροφή της επιχείρησης στην πελατοκεντρική προσέγγιση (customer centricity). Αλλά αυτό είναι θέμα για μελλοντικό άρθρο.

Πιο αποδοτικό δίκτυο διανομής

Καθώς η online πώληση γίνεται απευθείας στον πελάτη, ο συντονισμός του δικτύου διανομής είναι πιο εύκολος. Η επιχείρηση έχει τον έλεγχο του κόστους, του χρόνου παράδοσης και της τελικής τιμής του προϊόντος και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου διανομής. Επιπλέον, το προϊόν είναι πάντα διαθέσιμο προς πώληση και έτσι υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων πωλήσεων στον ίδιο χρόνο ζωής του προϊόντος (το χρόνο δηλαδή που υπάρχει έντονη ζήτηση). Με τις δυνατότητες αυτές οι στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης αυξάνονται όπως και οι ευκαιρίες ανάπτυξης της.

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του άρθρου οι ενέργειες e-commerce πρέπει να εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας. Διαφορετικά είναι πολύ πιθανό να μην αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά και να προκαλέσουν συγκρούσεις στην αλυσίδα αξίας του προϊόντος. Στο επόμενο άρθρο θα αναλυθεί πως προκύπτουν οι συγκρούσεις αυτές αλλά και στρατηγικές για την αντιμετώπιση τους.

Πηγή: epixeiro.gr