Όπως είχα αναφέρει στο παρελθόν, κάθε επιχειρηματίας για να μπορέσει να δει με μια πιο κριτική ματιά τα μοναδικά επιχειρήματα του υπέρ πώλησης (Προτάσεις Αξίας) των προϊόντων-υπηρεσιών της επιχείρησής του, θα πρέπει να κατανοήσει το δίλημμα διαφάνειας του διαδικτύου.

Τα μοναδικά θετικά πλεονεκτήματα για την πώληση (USPs) είναι απαραίτητα για τον επιχειρηματία, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό ενώ η προστιθέμενη αξία του διαφοροποιημένου προϊόντος – υπηρεσίας θα γίνει αντιληπτή από τους πελάτες.

Διαρκή επιτυχία έχουν αυτοί οι διαδικτυακοί έμποροι που καταφέρνουν να εμφανίσουν ενδεικτικά τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω στρατηγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Υπερισχύουσα (χαμηλότερη) τιμή
  • Υπερισχύουσα ποικιλία προϊόντων
  • Υπερισχύουσα ποιότητα προϊόντων
  • Υπερισχύουσα εξυπηρέτηση πελατών και
  • Υπερισχύον βίωμα

Ως εκ τούτου, ανάλογα το είδος του επιχειρηματικού μοντέλου, κάθε επιχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί στρατηγικά στην αγορά της με διάφορες «Προτάσεις Αξίας» και συνεπώς να δημιουργήσει ένα αυτόνομο πρότυπο.

Όπως βλέπουμε στο παρακάτω αραχνοειδές διάγραμμα, οι σημαντικότεροι παράγοντες διαφοροποίησης του εμπορικού μοντέλου της Amazon έναντι αυτού της Media-Saturn έγκειται μεταξύ άλλων στα: «Σημεία – Κανάλια Πώλησης», «Εύρος και Ποικιλία των προσφερόμενων Προϊόντων», «Εξυπηρέτηση / Όροι χρήσης», «Πρόσθετες υπηρεσίες», «Επικαιροποίηση/Ενημέρωση προσφερόμενων προϊόντων (διαθεσιμότητα)» και «Τιμή».

Στρατηγική τοποθέτησης επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Στην αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όμως οι καταναλωτές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κατά την επιλογή του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδιαίτερα στα παρακάτω τρία κριτήρια: τιμή, διαθεσιμότητα και εύρος προσφερόμενων προϊόντων.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η εστίαση του επιχειρηματικού μοντέλου της Amazon στα προαναφερόμενα κριτήρια, θα συμβάλλει στον ίδιο βαθμό και στο μέλλον στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

 

Ευστάθιος Ιντζεΐδης
epixeiro.gr